Študentský pôžičkový fond ŠPF

Študentský pôžičkový fond ŠPF

Študentský pôžičkový fond ŠPF bol zriadený v roku 1997 ako neštátny účelový fond na poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl. Jeho úlohou je poskytovať pôžičky pre študentov za výhodnejších podmienok, aké sú momentálne prítomné na trhu. ŠPF sa tak stal nástrojom vládnej sociálnej politiky.

Zdroje Študentské pôžičkového fondu pochádzajú z Fondu národného majetku, z rôznych darov a zo samotnej pôžičkovej činnosti.

O pôžičku môže požiadať študent denného vysokoškolské štúdia, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku alebo študuje na Slovensku a má štatút zahraničného Slováka. Študentský pôžičkový fond poskytuje pôžičky iba v prípade štúdia prvej vysokej školy na území SR.

Pôžičky sú udeľované najmä sociálne slabším študentom. Pôžičky sú priznané študentom, ktorí dosahujú vynikajúce študijné výsledky ( priemer známok do 1, 5 ), študentom so zmenenou pracovnou schopnosťou, študentom s ťažším zdravotným postihnutím, poberateľom sociálneho štipendia. Pôžička je takisto udelovaná študentom, ktorí žijú v domácnosti, kde priemerný príjem na člena domácnosti je nižší ako minimálna mzda.

Študent, ktorý opakuje ročník, nemôže požiadať o pôžičku zo Študentského pôžičkového fondu.

Maximálna doba splatnosti pôžičky je 10 rokov. K pôžičke je potrebný ručiteľ, ktoré vek nesmie presiahnuť 55 rokov. Samotná pôžička je vyplatené v dvoch fázach. Prvá polovica je vyplatená do 14 dní od priznania pôžičky.

Čo vás môže zaujímať:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.